گان بیمار (تک)

 گان بیمار (تک)

تهیه شده از اسپان باند پلی پروپلین درگرماژ های 34، 38، 50 و سایز ها و رنگ های متنوع مطابق با سفارش. قابل استفاده برای مصارف بیمارستانی و اورژانس

بدون دیدگاه