نمونه های شرکت

1

گان جراح

گان جراح از جنس اسپان باند سه لایه ، بلند مچ دار در رنگ های متنوع با اندازه استاندارد و سفارشی می باشد.

گان جراح

2

گان ، کلاه ، شلوار

این محصول از جنس اسپان باند در رنگ های مختلف، قابل استفاده بیماران در بیمارستان و اورژانس می باشد.

گان ، کلاه ، شلوار

3

ست بانوان

این محصول از جنس اسپان باند در رنگ های مختلف، قابل استفاده بیماران در بیمارستان در قسمت زنان وزایمان می باشد.

ست بانوان